Beiðni um sölu


A. Búsetuíbúð:

Íbúð:  Fastanúmer:  

Sveitarfélag:  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

B. Búseturéttarhafi/ar – seljandi/endur:

Nafn: kennitala:  

Netfang: símanúmer:  

Nafn: kennitala:  

Netfang: símanúmer:  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

C. Ásett verð búseturéttar:

Fjárhæð kr.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

D. Afhendingardagur búsetuíbúðar:

Dagsetning:

E. Skilmálar:

Undirritaður búseturéttarhafi óskar hér með eftir að Búmenn hafi milligöngu um sölu búseturéttar míns í ofangreindri búsetuíbúð í samræmi við 30. gr. samþykkta Búmanna og gildandi söluskilmála Búmanna sem fylgja með í viðhengi með sölubeiðni þessari. Í því felst meðal annars að:

  • Búseturéttarhafi er skuldbundinn til að selja búseturétt sinn komi tilboð í búseturéttinn sem nemur ásettu verði eða hærra verði.

  • Sölubeiðni þessi er skuldbindandi í sex mánuði frá undirritun hennar en fellur að þeim tíma liðnum sjálfkrafa niður hafi þá ekki komist á kaupsamningur um búseturéttinn.

  • Búseturéttarhafi ber áfram réttindi og skyldur búseturéttarhafa, þar á meðal ábyrgð á greiðslu búsetugjalds, meðan á sölu búseturéttar stendur og þar til hann hefur verið seldur og kaupandi hefur tekið við réttindum og skyldum vegna búseturéttarins.

  • Söluandvirði búseturéttar skal greiða til Búmanna. Félagið greiðir búseturéttarhafa söluandvirðið en því má skuldajafna við skuldir búseturéttarhafa við félagið sem rekja má til vanefnda á búsetusamningi.

  • Komist á kaupsamningur um búseturéttinn á grundvelli sölubeiðni þessarar skal, í síðasta lagi á umsömdum afhendingardegi, gerður nýr búsetusamningur um búseturéttinn á milli Búmanna og kaupanda búseturéttarins. Skal eldri búsetusamningi aflýst af búsetuíbúð en hinum nýja búsetusamningi skal þinglýst sem kvöð á búsetuíbúðina. Seljandi búseturéttar samþykkir aflýsingu búsetusamnings síns og áritar hann um samþykki um það.

  • Afhendingardagur búsetuíbúðar skal vera sá dagur sem tilgreindur er í sölubeiðni þessarar nema seljandi og kaupandi búseturéttarins semji skriflega um annan afhendingartíma.

  • Seljandi búseturéttar skal greiða kostnað vegna sölunnar í samræmi við gildandi verðskrá Búmanna og söluskilmála. Sölubeiðni þessi telst bindandi þegar undirritaður hefur greitt Búmönnum skráningargjald í samræmi við verðskrá Búmanna inn á bankareikning Búmanna nr. 0101-26-6002 kt. 660499-2299.

Staður og dagsetning: July 17, 2024

 

Staðfesting á móttöku sölubeiðni þessarar og greiðslu skráningargjalds:

Fyrir hönd Búmanna:

Nafn starfsmanns_____________________________________ Dagsetning____________________

 

 

Búseturétthafi/seljandi búseturéttar:

kt.  

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Skírteini undirskriftar
Nafn skjals: Beiðni um sölu
lock iconEinstakt auðkenni skjals: 79f1b4ff0f8f8b77c7ab9c07fbd3386de2630096
Tímastimpill Úttekt
August 28, 2020 9:53 am GMTBeiðni um sölu Uploaded by Gunnar Kristinsson - [email protected] IP 2a0c:5a80:3a00:ff00:2d08:23e3:21bb:18ef, 141.101.98.6
September 30, 2020 11:41 am GMT Document owner [email protected] has handed over this document to [email protected] 2020-09-30 11:41:30 - 81.36.17.187, 162.158.155.100