Aðalfundur Búmanna hsf.

Aðalfundur Búmanna hsf., verður haldinn þriðjudaginn 15. júní 2021 og hefst hann kl. 14.00 í Gullteig á Grand Hótel við Sigtún í Reykjavík.

Í samræmi við 13. gr. samþykkta Búmanna verður félagsmönnum sem búa í meira 200 km. akstursfjarlægð frá tilgreindum aðalfundarstað gefinn kostur á að mæta og taka þátt í aðalfundinum í gegnum fjarfundarbúnað á fjarfundarstað.

Fjarfundarstaður verður á Hótel Kea, Hafnarstræti 87-89 á Akureyri.  Nánar vísast til reglna um rafræna þátttöku á félagsfundum Búmanna sem eru aðgengilegar á vef Búmanna www.bumenn.is.

Innskráning á fundinn á aðalfundarstað og fjarfundarstað hefst kl. 13.00 og eru félagsmenn hvattir til að mæta tímanlega til skráningar.

Aðalfundurinn er opinn öllum félagsmönnum Búmanna og hafa þeir málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundinum.  Hver félagsmaður má fara með umboð frá einum öðrum félagsmanni.

Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er til þriðjudagsins 1. júní 2021. Framboðum skal skila á netfangið [email protected].

 

Dagskrá aðalfundar Búmanna er í samræmi við samþykktir félagsins sem hér segir:

 1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara.
 2. Skýrsla stjórnar fyrir starfsárin 2019 og 2020 og umræður um hana.
 3. Framlagning ársreikninga fyrir starfsárin 2019 og 2020, umræða og afgreiðsla.
 4. Ákvörðun um hvernig ráðstafa skuli rekstrarafgangi eða bregðast við ef tap verður á rekstri félagsins.
 5. Kynning á ákvörðun stjórnar um fjárhæð félagsgjalda, inntökugjalda, þjónustugjalda og annarra gjalda sem ákveðin er af stjórn félagsins samkvæmt samþykktum þess.
 6. Ákvörðun gjalds í viðhaldssjóð félagsins.
 7. Ákvörðun um framlag til varasjóðs félagsins.
 8. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.
 9. Kosning formanns til eins árs.
 10. Kosning tveggja meðstjórnenda til tveggja ára.
 11. Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs.
 12. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
 13. Kosning löggilts endurskoðanda til eins árs og tveggja skoðunarmanna og eins til vara, alla til eins árs.
 14. Kosning þriggja manna kjörnefndar.
 15. Kynning á úttekt á fjárhag, skuldbindingum og starfsemi Búmanna hsf. sbr. 1. mgr. 6.gr.a. í lögum um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003 með síðari breytingum.
 16. Önnur mál.

Lesa meira